Doorgaan naar de inhoud
13 maart 2023 Zwolle

Velon congres 2023 in Zwolle: opleiden in netwerken

Op 13 en 14 maart 2022 vindt het Velon congres plaats in Zwolle. De organisatie is in handen van de Zwolse8; ArtEZ University of the Arts, Cibap, Deltion College, Hogeschool KPZ, Landstede MBO, Hogeschool Viaa, Hogeschool Windesheim, Zone.college in samenwerking met By ease | Leids Congres Bureau.

Het Velon Congres 2023 gaat over netwerken en het opleiden en professionaliseren in netwerken. De netwerkgedachte is niet meer weg te denken uit de samenleving. Netwerken bieden de gelegenheid om grote, complexe vraagstukken aan te pakken en in netwerken vinden sociale processen, interactie en professionalisering plaats. Netwerken nodigen uit tot perspectiefwisselingen, wederzijds begrip en betekenisvolle samenwerking.

Opleiden, leren en professionaliseren vindt tegenwoordig steeds vaker plaats binnen netwerken. Netwerken kunnen verschillende vormen aannemen, zijn soms meer kortdurend en fluïde en andere keren langlopend en duurzaam, afhankelijk van het doel dat het netwerk dient. Zo bestaan er bijvoorbeeld formele en informele netwerken, allianties, regio’s, partnerschappen, communities en leergemeenschappen.

Om gezamenlijk goede leraren op te leiden die duurzaam een bijdrage aan het onderwijs kunnen leveren, is het nodig om in te spelen op de veranderingen in de onderwijssector. Voor een duurzame arbeidsmarkt zijn toekomstbestendige onderwijsprofessionals nodig, evenals een leven lang blijven ontwikkelen en meer flexibilisering van de lerarenopleidingen.

Tijdens het Velon congres 2023 gaan we met elkaar netwerken en elkaar ontmoeten. In de ontmoeting vindt interactie plaats, die we nodig hebben om van en met elkaar te leren en ervaringen te delen. Er is ook ruimte om te ont-moeten. Dit alles doen we in Hanzestad Zwolle: onderwijsstad bij uitstek, met ruim 40.000 studenten, 25.000 leerlingen en een rijke onderwijshistorie. Het congres en het thema “Opleiden in netwerken” zal een warm onthaal vinden in Zwolle.

Kijk voor alle informatie en het aanmeldformulier op www.veloncongres.nl.

Delen

Voorgestelde berichten