Doorgaan naar de inhoud

Samen professionaliseren

Goed onderwijs vereist leraren die zich continu ontwikkelen. Die regelmatig nadenken over hoe zij hun onderwijs aan studenten kunnen verbeteren. De lerarenopleidingen van Windesheim en partnerscholen geven niet alleen samen vorm aan Samen Opleiden. We werken ook samen aan onderzoek en aan professionalisering. 

Leven Lang Ontwikkelen

Het opleiden van docenten stopt niet na de lerarenopleiding. Samen staan we voor de uitdaging om het thema Leven Lang Ontwikkelen voor leraren goed vorm te geven. De doorgaande professionele docentontwikkeling heeft drie dimensies (bron: beroepsbeeldvoordeleraar.nl):

  • Ervaring: van beginner naar expert
  • Breedte van het werkterrein: van eigen klas tot (boven)schools tot (inter)nationaal
  • Diverse domeinen: begeleiding van leerlingen, onderwijsontwikkeling, organisatie en beleid, begeleiding van collega’s.

Samen experimenteren

Leerteams in de Opleidingsscholen hebben tijd en ruimte nodig om met elkaar in gesprek te gaan over deze onderwerpen en om samen te experimenteren. Zo ontwikkelen zij een gedeelde visie op de doorlopende professionalisering van docent, team en school. Veel Opleidingsscholen hebben hierin al mooie stappen gezet. Maar er zijn ook veel vragen en veel partnerschappen hebben behoefte aan houvast bij het opstellen of uitvoeren van een professionaliseringsplan.

Leren van en met elkaar

De lerarenopleiders van Windesheim ondersteunen professionalisering in en door de Opleidingsscholen op verschillende manieren.

Interessante links

De professionalisering van docenten en scholen staat hoog op de agenda van het onderwijswerkveld. Interessante informatie is onder andere te vinden op deze websites:

Vragen over Samen professionaliseren?

Neem contact met ons op om jouw professionaliseringsvraagstuk te bespreken.

Jurrian Bijsterbosch
Accountmanager LLO
j.a.bijsterbosch@windesheim.nl

Lies Revet-Kuperus
Hogeschoolhoofddocent LLO
es.kuperus@windesheim.nl