Doorgaan naar de inhoud

Studiematerialen

Onderzoekend vermogen

Docenten in opleiding zetten hun onderzoekend vermogen in om de eigen praktijk systematisch en objectief te bestuderen, met als doel hiervan te leren en de praktijk te versterken. (10voordeleraar, 2017)

De leerwerkplek is bij uitstek geschikt om het onderzoekend vermogen in te zetten en te oefenen, maar ook bij inhoudelijke vakken komen vaardigheden als kritisch redeneren of het vinden van relevante theorie aan bod. Daarom volgen studenten de geïntegreerde leerlijn Onderzoekend vermogen en niet een apart vak ‘Onderzoek’. De ontwikkeling van het onderzoekend vermogen is zo onderdeel van alle vakken in de opleiding.

Wat is onderzoekend vermogen?

De poster hieronder geeft onze visie op onderzoekend vermogen weer. Studenten komen deze onderdelen in alle studiejaren tegen. Alle onderdelen van de leerlijn Onderzoekend vermogen lichten we toe in een powerpointpresentatie:

Download de presentatie Onderzoekend vermogen

 

Schematische weergave van de leerlijn onderzoekend vermogen: cirkels met daarin een tekstuele toelichting

Microcursussen

De zes elementen van de leerlijn Onderzoekend vermogen lichten we gedetailleerd toe in microcursussen. Deze helpen studenten om goed na te denken over het stellen van de juiste vragen, het verzamelen van de juiste informatie en het ontwerpen van een beroepsproduct voor hun leerwerkplek. Studenten kunnen de microcursussen zowel zelfstandig als onder begeleiding van een docent volgen.

Let in de presentaties steeds op het luidsprekersymbooltje. Dit betekent dat er een gesproken uitleg bij dat betreffende onderdeel hoort.

Download de microcursussen (als powerpointpresentatie)

Overige studiematerialen en formulieren (pdf)

Hieronder vind je links naar het logboek Onderzoekend vermogen en de verschillende beoordelingsformulieren voor avo / bo:

Meer weten?

Heb je vragen over de inzet van Onderzoekend vermogen? Neem dan contact op met de relatiebeheerder van jouw Opleidingschool.