Doorgaan naar de inhoud

Studiematerialen

Werkplekleren

De studiematerialen Werkplekleren helpen studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen om hun ontwikkeling in de praktijk vorm en inhoud te geven.

De handleidingen geven informatie over de uitgangspunten van het werkplekleren, doelen, leeruitkomsten, begeleiding en de beoordelingsprocedure. Tijdens de opleiding houden studenten hun ontwikkeling van docent-in-opleiding bij op het niveau startend (leerjaar 1), ontwikkelend (leerjaar 2 en 3) en startbekwaam (leerjaar 4).

Een aantal Opleidingsscholen werkt met een eigen handboek vanwege het specifieke karakter van die scholen. De begeleiding en/of beoordeling kunnen daar op onderdelen afwijken van de generieke handleidingen.

Werkplekleren leerjaar 1

Werkplekleren leerjaar  2 en 3

* Over het gebruik van de digitale beoordelingsformulieren lees je meer informatie in deze memo.