Doorgaan naar de inhoud

Opleidingen

Alle lerarenopleidingen van Windesheim leiden op volgens de principes van Samen Opleiden. Dat doen we samen met scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Voortgezet en beroepsonderwijs

De informatie op deze website beschrijft de werkwijze rond Samen Opleiden van de tweedegraads lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (avo) en beroepsonderwijs (bo). Ook studenten van de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo), van de lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing en van het Teachers College leren in de praktijk op de Opleidingsscholen voor voortgezet en beroepsonderwijs.

Eerstegraads lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo)

Aankomend docenten die de eerstegraads Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (LO) aan de Calo volgen, leren de praktijk van sport- en bewegingsonderwijs in alle typen onderwijs, van basisschool tot mbo. De eerste twee leerjaren hebben voltijdstudenten* een leerwerkplek in het basisonderwijs. In leerjaar drie werken zij in duo’s in de praktijk van het voortgezet onderwijs. In het laatste jaar kiezen zij voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.

Veel voltijdstudenten zijn in hun derde leerjaar verbonden aan één van de Opleidingsscholen. Maar door de structuur van de eerstegraadsopleiding en de wisselende leerwerkplekken, leren de studenten de praktijk in meerdere scholen. Zij volgen daarom niet het volledige programma van de Opleidingsschool, maar worden op hun leerwerkplek begeleid door Calo-docenten.

* De deeltijdopleiding kent een andere opzet.

Teachers College

De lerarenopleiding Teachers College is iets anders dan andere lerarenopleidingen. Na anderhalf jaar kiezen studenten namelijk voor het basis- óf voortgezet onderwijs. Zij leren daarom in de praktijk op zowel de Opleidingsscholen voor voortgezet onderwijs als op basisscholen binnen het partnerschap Verschil verbindt.

Bekijk de studiematerialen van het Teachers College

Basisonderwijs: Verschil verbindt

Het Samen Opleiden van aankomend leraren in het basisonderwijs gebeurt in het partnerschap Verschil verbindt. In dit partnerschap werken de lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo), het Teachers College en de Universitaire Pabo van Windesheim samen met 21 schoolbesturen in het (speciaal) basisonderwijs.

Verschil verbindt

In het partnerschap Verschil verbindt gaan we uit van de individuele leerbehoeften van lerenden. Daarvoor bieden we passende begeleiding, in een leeromgeving waar verwondering, onderzoek en samen leren leidend zijn. Daarom verbinden lerenden zich in leernetwerken die zich ontwikkelen tot leerecosystemen. Zo ontwikkelen lerenden zich tot onderwijsprofessionals die in staat zijn altijd te blijven leren in een complexe omgeving.

Informatie over de werkwijze en visie op Samen Opleiden van het partnerschap Verschil verbindt lees je op deze website.