Doorgaan naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Vind je niet het antwoord dat je zoekt? Neem dan contact met ons op.

Hoe komen studenten aan een passende leerwerkplek?

Voor eerste-, tweede- en derdejaars voltijdstudenten van de lerarenopleidingen regelt het praktijkbureau een leerwerkplek op één van de Opleidingsscholen. Op de opleidingssite van hun studie (Sharepoint) vinden studenten alle informatie over de werkwijze en het aanmeldformulier.

Vierdejaars voltijdstudenten, deeltijdstudenten en studenten afstandsleren regelen zelf een leerwerkplek. Ook zij vinden informatie over de werkwijze op de opleidingssite van hun studie (Sharepoint).

Kunnen studenten ook werkplekleren op een school die niet aan een Opleidingsschool is verbonden?

Dit heeft niet onze voorkeur, maar het is wel mogelijk. We willen zoveel mogelijk studenten een leerwerkplek bieden op één van onze Opleidingsscholen. Als dit toch niet mogelijk is, is het uitgangspunt dat het werkplekleren binnen een andere erkende Opleidingsschool plaatsvindt. Afhankelijk van de schoollocatie kijken we welke instituutsopleider beschikbaar is om de student te begeleiden.

Kunnen studenten het werkplekleren combineren op verschillende scholen?

Nee, dit is niet de bedoeling. Studenten zijn ieder jaar verbonden aan één Opleidingsschool. Voor het werkplekleren in studiejaar 1 bezoeken studenten ter oriëntatie wel verschillende schoollocaties van een Opleidingsschool.

Kunnen studenten een stage / werkplekleren versnellen?

Studenten die willen versnellen, bespreken dit in eerste instantie met hun studiebegeleider van Windesheim. Indien er mogelijkheden zijn, vindt daarna afstemming plaats met de betreffende instituutsopleider en werkplekbegeleider van de Opleidingsschool.

Is er een overzicht van beschikbare afstudeerplekken/vacatures en waar kan ik dit doorgeven?

Het praktijkbureau ontvangt vaak vacaturemeldingen van vo- en mbo-scholen. Schoolopleiders kunnen beschikbare vacatures mailen naar praktijkbureaube@windesheim.nl Naast reguliere vacatures zijn er ook aanbiedingen van (afstudeer)leerwerkplekken. Studenten vinden het overzicht met vacatures op de Sharepointsite van het praktijkbureau.

Is er een standaard leerwerkovereenkomst beschikbaar?

Ja. Studenten vinden een standaard leerwerkovereenkomst op de opleidingssite van hun studie (Sharepoint). Het is de verantwoordelijkheid van de student om de leerwerkovereenkomst in te laten vullen en te laten ondertekenen door de begeleiders van de Opleidingsschool en van Windesheim.

Zijn er voorbeelden van standaarddocumenten zoals een weekjournaal, reflectiecyclus en dergelijke?

De meeste Opleidingsscholen hebben hun eigen studiematerialen ontwikkeld. Studenten kunnen hiervoor op de Opleidingsschool terecht. Op deze website zijn de generieke studiematerialen te vinden voor Werkplekleren en Onderzoekend vermogen.