Doorgaan naar de inhoud

Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsinformatie geldt voor de website samenopleidenwerkt.nl. Het netwerk Samen Opleiden Werkt wil een inclusieve, gebruiksvriendelijke en toegankelijke website aanbieden. In deze verklaring kun je lezen wat we doen om de informatie op deze website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Toegankelijkheidsverklaring

De wet voor digitale toegankelijkheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren en daarover een verklaring te publiceren. Het netwerk Samen Opleiden Werkt is geen overheidsinstantie, maar is wel verbonden aan hogeschool Windesheim. Daarom is digitale toegankelijkheid voor ons ook van belang.

Wil je meer weten over de wettelijke voorwaarden voor digitale toegankelijkheid? Kijk dan op de website digitoegankelijk.nl.

Wat hebben we al gedaan?

De basis van de website is een WordPress thema dat focust op toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. We houden rekening met de kleuren die we gebruiken. Tekst- en achtergrondkleuren hebben voldoende contrast voor goede leesbaarheid. Foto’s zijn voorzien van alternatieve tekst. We maken gebruik van koppen, lijsten en citaten, zodat de website goed te lezen en navigeren is. Links in de tekst zijn onderlijnd.

Wat kan beter?

Om de toegankelijkheid van samenopleidenwerkt.nl verder te verbeteren, maken we gebruik van de WAVE Web Accessibility Web Evaluation Tool. Dit is een tool die de website checkt op toegankelijkheidsproblemen. Bij publicatie van de website op 1 december 2022 kwam een aantal aandachtspunten naar voren: op sommige plekken is het contrast tussen de achtergrondkleur en tekst onvoldoende. Sommige afbeeldingen missen een alternatieve tekst. Sommige kopniveaus moeten aangepast worden. We verwijzen naar pdf-documenten, waarvoor een externe reader nodig is.

Bovenstaande knelpunten gaan we oplossen, waardoor de toegankelijkheid verbetert. Behalve de pdf’s, daarvoor hebben we nog geen goed alternatief.

Feedback en contact

Onze redactie voert periodiek controles uit om de content te toetsen op toegankelijkheid. Kom je een hinderlijk toegankelijkheidsprobleem tegen? Of heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar praktijkbureaube@windesheim.nl.

Datum van verklaring
1 december 2022