Doorgaan naar de inhoud

Privacy en cookies

Zo gaan wij om met jouw privacy

Samen Opleiden Werkt is een projectwebsite van de tweedegraads lerarenopleidingen van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim. We nemen jouw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Het Praktijkbureau van het domein Bewegen en Educatie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling via deze website.

Verwerking van persoonsgegevens
Het Praktijkbureau verzamelt jouw persoonsgegevens als je via deze website contact met ons opneemt via telefoon of het online contactformulier. Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen om je te benaderen om jouw vraag te beantwoorden. Na het afhandelen van je vraag verwijderen we je gegevens.

Verstrekking aan derden
Je gegevens stellen we niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het beantwoorden van jouw vraag. Je gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt.

Jouw rechten
Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en kunt het Praktijkbureau altijd vragen om je gegevens te corrigeren of te verwijderen voor verder gebruik.

Wijzigen van dit beleid
De tweedegraads lerarenopleidingen van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

Cookies
Op deze website Samen Opleiden Werkt gebruiken we geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen. Een bezoek aan onze website is dus niet herleidbaar tot een identificeerbaar natuurlijke persoon. We gebruiken alleen noodzakelijke cookies voor een goede functionaliteit van onze website.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 november 2022.