Doorgaan naar de inhoud
Opleidingsscholen

AOS-ON

logo AOSON

Door betekenisvolle leerwerkplekken, een goede begeleidings- en beoordelingssystematiek en een onderzoekende schoolcultuur te bieden, wil de Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) een uitdagend partnerschap zijn voor leraren in opleiding.

‘Duurzaam leraren opleiden, dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Opleiden, onderzoeken, ontwikkelen

AOS-ON koppelt het opleiden van leraren aan schoolontwikkeling en innovatie, waarbij onderzoekend leren een belangrijke rol speelt. Leraren opleiden en professionaliseren, onderzoek doen en onderwijsinnovaties in gang zetten, worden binnen de AOS-ON met elkaar verbonden.

Transformatief leren

We leiden leraren op die met behulp van transformatief leren anders naar een situatie leren kijken. Je leert een ander perspectief innemen. Hierdoor ontwikkel je als professional een responsief kijk- en handelingskader. Hiermee willen we bereiken dat (aanstaande) leraren kunnen leren op een dieper niveau. Dit vraagt om kritische reflectie, open in gesprek gaan met anderen en ruimte voor reflectieve actie op de leerwerkplek.

Integrale leeromgeving

Om dit mogelijk te maken bieden we aanstaande leraren een integrale leeromgeving. Studenten, opleiders en werkplekbegeleiders scheppen samen de leeromgeving. Met behulp van onderzoekend leren verbinden we de school- en opleidingspraktijk. We bouwen samen aan de brede professionele basis waardoor we allemaal kunnen leren en ontwikkelen. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen op pedagogisch, vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied. Jouw leervragen doen ertoe.

Partnerschap

De Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) is in 2009 voor het eerst geaccrediteerd. Het partnerschap is een de brede regionale samenwerking met Het Assink lyceum (Haaksbergen e.o.), Bonhoeffer College (Enschede), Carmel College Salland (Raalte), Het Erasmus (Almelo) en Twents Carmel College (Oldenzaal e.o.). In het partnerschap wordt samengewerkt met Academie Educatie van de HAN, de Radboud Docenten Academie, de ELAN van de Universiteit Twente en de lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim. Jaarlijks vinden ongeveer driehonderd studenten van deze instituten een leerwerkplek binnen de AOS-ON.

Naar de website van AOS-ON

Contact

Wij vertellen je graag meer over Samen Opleiden op de Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON). Wil je informatie over werkplekleren? Neem dan contact op met het praktijkbureau.

Programmaleider
Femke Gerritsen
f.gerritsen@bc-enschede.nl

Relatiebeheerder
Karel Schoenmaker
ka.schoenmaker@windesheim.nl

Generieke studiematerialen

Iedere Opleidingsschool gebruikt zijn eigen studiematerialen en handleidingen. Studenten vinden die in hun digitale leeromgeving. De generieke studiematerialen voor Werkplekleren en Onderzoekend vermogen vind je via deze links: