Doorgaan naar de inhoud
Opleidingsscholen

Deltion-Windesheim

In de mbo-opleidingsschool Deltion-Windesheim hebben we de leervragen van toekomstige en startende leraren duidelijk en we sluiten hier zoveel mogelijk op aan. We bieden hen een rijke leeromgeving die vooral gericht is op het werken en lesgeven in de mbo-context.

‘Wij staan open voor elkaar. We creëren korte lijnen en een gastvrije sfeer.’

Trots op de samenwerking

De samenwerking tussen Deltion en Windesheim kenmerkt zich door een hoge mate van gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge betrokkenheid. De partners kennen elkaar goed en vinden elkaar makkelijk. Ook buiten het samen opleiden en professionaliseren, zoals bij curriculumontwikkeling. In deze blog vertellen projectleider Charlotte Kamphuis en relatiebeheerder Eduard Boer meer over de nauwe samenwerking tussen Deltion en Windesheim. Lees de blog

Partnerschap

Sinds juni 2023 is Deltion-Windesheim een erkende Opleidingsschool! Het partnerschap bestaat uit Hogeschool Windesheim en het Deltion College. Zowel het instituut als de ROC zijn gesitueerd in Zwolle, op nog geen 4 kilometer afstand van elkaar. Dat maakt dat we makkelijk bij elkaar binnenlopen.

Lees meer over deze Opleidingsschool op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Contact

Wij vertellen je graag meer over Samen Opleiden op de mbo-opleidingsschool Deltion-Windesheim. Wil je informatie over werkplekleren? Neem dan contact op met het praktijkbureau.

Projectleider
Charlotte Kamphuis
ckamphuis@deltion.nl

Relatiebeheerder
Eduard Boer
er.boer@windesheim.nl

Generieke studiematerialen

Iedere Opleidingsschool gebruikt zijn eigen studiematerialen en handleidingen. Studenten vinden die in hun digitale leeromgeving. De generieke studiematerialen voor Werkplekleren en Onderzoekend vermogen vind je via deze links: