Doorgaan naar de inhoud
Opleidingsscholen

IJssel-Veluwe

Opleidingsschool IJssel-Veluwe levert vanuit protestants-christelijke waarden een bijdrage aan de opleiding en vorming van waarde(n)volle docenten, die in staat zijn om, in samenwerking met anderen, onderwijs vorm te geven vanuit overtuigingen: persoonlijke overtuigingen en overtuigingen ten aanzien van onderwijs.

‘We stappen gemakkelijk uit onze comfortzone en zijn bereid om te experimenteren.’

Wij zijn een klein partnerschap, waardoor de lijnen kort zijn. In het opleidingscurriculum is wat op het instituut en in de scholen gebeurt vergaand geïntegreerd; streven is om het werkplekleren volledig te integreren in het opleidingscurriculum. In dat ontwikkelingsproces heeft een ieder zijn aandeel en trekken we gelijkwaardig met elkaar op. De expertise van het instituut en de expertise van vo-scholen zijn gelijkwaardig en we werken vanuit vertrouwen in elkaar.

Kenmerkend IJssel-Veluwe

Het meest kenmerkend voor ons partnerschap zijn onze ontwikkelingsgerichtheid en de ontwikkelingsbereidheid van onze partners. We stappen gemakkelijk uit onze comfortzone en zijn bereid om te experimenteren. Zo spelen wij als partnerschap bijvoorbeeld een voorhoederol in veel ontwikkelingen en uitdagingen binnen de hogeschool. We zorgen ervoor dat onze kwaliteitscultuur op orde is, onder meer door zorgvuldig de kwaliteitszorgcyclus te doorlopen. En doordat we binnen de deelnemende vo-scholen werken met vaste teams van instituutsopleider, schoolopleider en werkplekbegeleider, is de begeleiding van de student goed afgestemd.

Onze speerpunten

Versterking wederzijds leren
We versterken het opleidingsteam als lerende gemeenschap waarin alle betrokkenen leren van elkaar.

Samen opleiden positioneren in de scholen
We gaan het samen opleiden breder de school brengen, bijvoorbeeld door het beter te verankeren in het HR-beleid, de begeleiding van studenten op te nemen in het takenpakket van leraren, en door ons aanbod – bijvoorbeeld bepaalde modules – breder uit te zetten in de school.

Onderzoekende houding stimuleren
Wij willen de onderzoekende houding bij zowel studenten als zittende leraren bevorderen, onder meer door middel van het autoraat binnen ons partnerschap. We stimuleren dat studenten en docenten hun eigen onderwijspraktijk op verschillende manieren onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van praktijkonderzoek en collegiale consultatie.

Partnerschap

Opleidingsschool IJssel-Veluwe is een samenwerking tussen de vo-scholen Greijdanus (Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle) en Nuborgh College (Elburg en Nunspeet) en de lerarenopleiding van Windesheim.

Studiematerialen

Alle studiematerialen van Opleidingsschool IJssel-Veluwe vind je op hun website opleidingsschoolijsselveluwe.nl/student.

Meer weten?

Kijk voor meer uitgebreide informatie over deze Opleidsingsschool ook eens op de website van opleidingsschool IJssel-Veluwe.

Contact

Wij vertellen je graag meer over Samen opleiden op Opleidingsschool IJssel-Veluwe. Wil je informatie over werkplekleren? Neem dan contact op met het praktijkbureau.

Coördinerend schoolopleider
Mildred Wijma

m.h.wijma@greijdanus.nl

Coördinerend schoolopleider
Marloes Lankman
mlankman@nuborgh.nl

Portretfoto van Jaap Nammensma

Relatiebeheerder
Jaap Nammensma
jnj.nammensma@windesheim.nl

Generieke studiematerialen

Iedere Opleidingsschool gebruikt zijn eigen studiematerialen en handleidingen. Studenten vinden die in hun digitale leeromgeving. De generieke studiematerialen voor Werkplekleren en Onderzoekend vermogen vind je via deze links: