Doorgaan naar de inhoud
25 november 2022

‘Als Student Voice blijven we roepen: Niet vergeten, neem een student mee!’

Blog Ivo Velhorst

Ivo Velhorst, (oud-)coördinator Student Voice

Binnen Windesheim zijn verschillende vormen van studentinspraak: in de CMR, de Deelraad en de Opleidingscommissie praten studenten mee over beleidsmatige onderwijszaken. Maar praktische opleidingsbesluiten over bijvoorbeeld de inrichting van het onderwijs of hoe tentamens eruitzien, worden vaak buiten studenten om genomen. Terwijl dát juist onderwerpen zijn waar studenten direct mee in aanraking komen. Daarom is in 2020 Student Voice opgericht, een groep studenten die actief en kritisch is betrokken bij de inrichting en de kwaliteit van de tweedegraads lerarenopleidingen.

‘Student Voice bestaat uit studenten van alle 2LW-opleidingen en -leerjaren. Zij praten vanuit eigen ervaring direct mee over ontwikkelvraagstukken van de opleidingen en reiken mogelijkheden en oplossingen aan. Ook nemen zij deel aan ontwikkeldagen, ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam en ze geven feedback op verbeterplannen.

Student Voice

Een deel van de Student Voice tijdens het laatste overleg van het jaar

De ontwikkeling van het nieuwe curriculum was voor alle lerarenopleidingen een spannend proces. Als Student Voice hadden we best veel aanleiding om feedback te geven. Een aantal opleidingen heeft toen echt samen met studenten de nieuwe leerlijn ontwikkeld. Dat werkte heel goed. En als de Student Voice signaleerde dat een vakgroep vergat om hun studenten goed te betrekken, dan stelden we daar ook eerlijke en kritische vragen over.

Feedback geven op onderwijsontwikkeling van de opleiding die je zelf volgt is toch spannend, omdat je werkt met docenten die al een tijd in hun vak zitten. Maar het was heel motiverend om te zien dat de opleidingen onze inbreng echt gebruikten. Ook afdelingen zoals ICTO en het secretariaat vragen nu regelmatig feedback aan Student Voice. We zijn in korte tijd een waardevol orgaan geworden. Het blijft belangrijk om studenten aan de voorkant mee te laten denken over allerlei ontwikkelingen. Daarom blijven we roepen: niet vergeten, neem een student mee!’

Ben jij student aan de tweedegraads lerarenopleidingen en wil je meepraten en meedenken over het beste onderwijs voor jou en je medestudenten? Maak een afspraak om kennis te maken! Stuur een e-mail.

Delen

Voorgestelde berichten