Doorgaan naar de inhoud
25 november 2022

‘We wijzen niet naar elkaar, maar slaan de handen ineen.’

De tweedegraads lerarenopleidingen van Windesheim en Opleidingsscholen werken nauw samen om aankomende leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Samen vormen zij partnerschappen, waarbinnen studenten voor een groot deel in de school worden opgeleid tot leraar. Windesheim en het Deltion College in Zwolle zijn een succesvol voorbeeld van zo’n partnerschap.

“Voorheen was het zo dat een student van Windesheim stage ging lopen op een school, daar een keer werd bezocht door een docent van Windesheim en vervolgens een stageverslag afrondde”, vertelt Eduard Boer, lerarenopleider en relatiebeheerder op Windesheim. “Tegenwoordig streven we naar veel meer samenwerking binnen de opleidingsschool. In het kader van Samen Opleiden streven we naar een optimale leerwerkplek voor leraren in opleiding met als doel theorie en praktijk beter aan elkaar te verbinden.”

Meer dan een stageplek

Charlotte Kamphuis werkt als programmamanager bij het Deltion College in Zwolle en stuurt in deze hoedanigheid de diverse schoolopleiders en werkplekbegeleiders van deze school aan. “Deltion College wil méér zijn dan een stageplek alleen. Daarom streven we ernaar de leraren in opleiding onder andere meer kennis te geven over de omgeving waarin ze komen te werken, over de cultuur die daar heerst en over de aanpak die wij volgen. Zo bouwen we samen met Windesheim aan een gezamenlijk programma, waarin leraren in opleiding met alle facetten van het onderwijs te maken krijgen. Zo leer je als leraar in opleiding niet alleen lesgeven, maar je ontdekt ook welk type onderwijs en welke doelgroep bij jou past.”

Realistisch opleiden

Eduard vindt dat studenten dankzij deze vorm van samenwerken realistischer worden opgeleid. “Alles in de begeleiding is op de betreffende school afgestemd. Dat helpt studenten om meer overzicht te krijgen en meer verdieping te zoeken. Deltion krijgt op deze manier beter toegeruste studenten in huis, die goed bij de school zelf passen. In de toekomst leidt dat vaak tot arbeidscontracten, waardoor Deltion dus reeds ingewerkte medewerkers kan aannemen. Voor Windesheim is het voordeel dat Deltion het stuk praktijk uit de opleiding met de student oppakt: per slot van rekening zijn zij zelf een beroepsopleiding.”

Intervisie- en themabijeenkomsten

Een leraar in opleiding geeft zelf een voorkeur voor een leerwerkplek aan en wordt vervolgens gekoppeld aan een werkplekbegeleider van de school en aan een instituutsopleider van Windesheim. “Deltion biedt de leraar in opleiding daarnaast intervisie- en themabijeenkomsten aan”, vertelt Charlotte enthousiast. “Tijdens de intervisiebijeenkomsten kunnen de studenten ervaringen uitwisselen met andere leraren in opleiding. En tijdens de themabijeenkomsten, die in gezamenlijkheid zijn ontwikkeld, behandelen we allerlei beroepsgerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld burgerschap, pesten of ouderbetrokkenheid.”

Trots op resultaten

Charlotte en Eduard zijn trots op de samenwerking die er inmiddels tussen het Deltion College en Windesheim bestaat. Charlotte wijst op Samen Onderzoeken, waarbij onderzoek voor afstudeerstages wordt begeleid door zowel Windesheim als Deltion. “Onderzoek is vaak heel abstract voor studenten. Wij vinden dat het onderdeel moet zijn van de onderwijspraktijk. Doordat we het vanuit Deltion nu mede begeleiden, is onderzoek meer geïntegreerd in het werkplekleren van de leraar in opleiding. Vaak kiezen we ook onderwerpen die aan Deltion gerelateerd zijn. Zo wordt onderzoek doen veel minder abstract, waardoor het leuker en nuttiger voelt. Dit proberen we nu voor alle leerjaren te realiseren.”

Signaalfunctie

Hobbels zijn er natuurlijk ook. “Het is soms lastig om onze organisaties op elkaar af te stemmen, omdat we intern al zo ingewikkeld zijn georganiseerd”, aldus Eduard. “Deltion bestaat uit zeven colleges en Windesheim heeft te maken met lerarenopleidingen BO en AVO. Hierin kunnen wij als partnerschap echter een signalerende functie vervullen: wij wijzen de opleiding op problemen waar we tegenaan lopen en daar wordt steeds meer mee gedaan. Alle seinen staan duidelijk op groen voor intensiever samenwerken.”

Samen een vangnet weven

Eduard beseft dat het optimaal op elkaar laten aansluiten van onderwijs en praktijk vaak een moeizaam proces is. “Ik denk echter dat we door Samen Opleiden wel degelijk op de goede weg zijn. We wijzen als opleiding en praktijk niet langer naar elkaar, maar slaan de handen ineen. Dat is een prachtige ontwikkeling. Docent word je namelijk niet van de een op de andere dag. Er komt enorm veel op je af als beginnend leraar. Daarom is het goed dat we als Opleidingsschool in gezamenlijkheid een net weven, waarin leraren in opleiding een zachte landing krijgen.”

Meer weten?

Kijk op de profielpagina van Opleidingsschool Deltion-Windesheim

Delen

Voorgestelde berichten