Doorgaan naar de inhoud
21 december 2023

2LW Ontwikkeldag + PSO op maandag 29 januari 2024

Voor alle collega’s van de Tweedegraads Lerarenopleidingen Windesheim (2LW) en de Opleidingsscholen is er weer een interessante ontwikkeldag in de maak! ’s Ochtends leren we over de invloed van Generatieve Artificial Intelligence (GenAI) op het onderwijs. ’s Middags gaan we aan de slag met de ontwikkeling van ons eigen onderwijs, met focus op de nieuwe generieke leerlijn en het samen opleiden tot goede vakdocenten. Ook het PSO-overleg van 29 januari is onderdeel van deze Ontwikkeldag.

Deze Ontwikkeldag en het PSO-overleg vinden plaats in De Nieuwe Buitensociëteit aan het Stationsplein 1 in Zwolle.

Programma op een rij

8.30 uur: Inloop met koffie, thee en lekkers
9.00 uur: Welkom en opening
9.10 uur: Introductie Generatieve AI – Anneke Smits, lector Onderwijsinnovatie en ICT
9.40 uur: Beleid Generatieve AI op hogeschool Windesheim – Erik Bolhuis, projectleider
10.00 uur: Workshops GenAI – ronde 1 (zie hieronder)
11.15 uur: Workshops GenAI – ronde 2 (zie hieronder)

12.15 uur: Lunch

13.00 uur: Introductie nieuwe generieke leerlijn 2LW
14:00 uur: Werksessie: Samen opleiden tot goede vakdocenten (zie hieronder)
15:00 uur: PSO of zelfstandig/in eigen team werken

16.30 uur: Napraten en borrel

Meld je aan

We horen graag of je aanwezig bent en welke workshops je wilt volgen. De beschrijvingen van de workshops vind je hieronder.

Naar het aanmeldformulier

Ochtendprogramma: workshops Generatieve AI

Voor het onderwijs vormt kunstmatige intelligentie zowel een uitdaging als een kans. Het kan leren bevorderen en waardevolle educatieve content genereren. Maar het roept ook vragen op, over bijvoorbeeld de authenticiteit van verslagen en ethische implicaties. Het onderwijs moet zich in hoog tempo aanpassen aan de opkomst van GenAI. Hoe benutten we de voordelen en pakken we de uitdagingen aan?

Tijdens het ochtendprogramma van deze Ontwikkeldag duiken we in de wereld van GenAI. Na een inleiding door lector Anneke Smits en uitleg over het GenAI-beleid op hogeschool Windesheim door projectleider Erik Bolhuis, volgen deelnemers twee workshops naar keuze over GenAI in het onderwijs:

Workshop 'Wat je schrijft, dat ben jij'

Door: Jeroen Steenbakkers, Lerarenopleider Nederlands

Het is verleidelijk om ten aanzien van AI en ChatGPT stellige standpunten in te nemen. ChatGPT is geen doorbraak maar een doodlopende weg, stelt publicist en taaltechnoloog Gerben Wierda. AI-adviseur Jan Veldsink noemt het programma ‘superdom’. Andere technologen vinden de resultaten van ChatGPT juist ‘erg indrukwekkend’. En we kunnen er niet omheen: onderzoek laat zien dat betogen, adviezen en educatieve teksten die door ChatGPT worden gemaakt, gelijk en vaak hoger gewaardeerd worden dan menselijke teksten.

ChatGPT maakt nu al deel uit van de leefwereld van leerlingen (en studenten). Dat roept een didactische vraag op: hoe leren we leerlingen effectief samenwerken met ChatGPT? En het roept pedagogische vragen op: hoe voeden we leerlingen op tot autonome gebruikers van ChatGPT? Hoe zorgen we ervoor dat studenten beter leren schrijven met ChatGPT? En hoe voorkomen we dat leerlingen erdoor worden overweldigd en dat ChatGPT hun schrijven en denken overneemt? En zijn de kansen en risico’s van ChatGPT eigenlijk wel gelijkelijk verdeeld? Of lopen we het risico dat ChatGPT de (taal)sterke leerling versterkt en de (taal)zwakke leerling verzwakt? En hoe kun je dat laatste dan voorkomen?

In deze workshop verkennen we de kansen en risico’s van ChatGPT, met bijzondere aandacht voor de pedagogische vragen die deze nieuwe ontwikkeling aan onderwijsbetrokkenen stelt. We gaan fundamentele pedagogische inzichten inzetten in een zoektocht naar hele praktische aanbevelingen voor ons hbo-onderwijs en voor het onderwijs dat de studenten geven op vo en mbo-scholen.

Workshop 'Human in the lead: Windesheim beleid voor generatieve AI in de praktijk'

Door: Diane van der Linde en Ilona Stoffers, ICTO-team bewegen en Educatie

‘Ik vermoed dat het gemaakt is met ChatGPT, wat nu? Moet ik naar de examencommissie? Regelmatig stelden docenten een dergelijke vraag aan het ICTO-team in het afgelopen jaar. Windesheim heeft recentelijk beleid geformuleerd om meer duidelijkheid te geven over de inzet van generatieve AI. Naast het beschrijven van privacy- en veiligheidsaspecten, vind je in het beleid ook een handreiking voor (on)wenselijke toepassing van GenAI en uitgangspunten die gelden bij toetsing. Ook gaat het beleid in op bewust en verantwoordelijk gebruik. In deze workshop laat het ICTO-team diverse toepassingen van GenAI zien, om een beeld te schetsen van de gebruiksmogelijkheden. We gaan met elkaar in gesprek over de praktische implicaties van het Windesheim beleid voor toetsing. Dus neem je vragen mee!

Workshop 'Ethiek en Generatieve AI'

Door: Wieger van Dalen, docent-onderzoeker aan het lectoraat Digital Business & Society

Voor welke ethische uitdagingen plaatst ChatGPT ons? Wat gaat er moreel veranderen, de komende jaren? Er ligt ons een uitdaging te wachten. Hoe geven we vorm aan de ontwikkeling van Generatieve AI in ons onderwijs, en hoe sturen we weloverwogen bij? Wat willen we wel, wat willen we niet, en hoe bewerkstelligen we dat?

De ontwikkelingen van Generatieve AI gaan razendsnel en de ‘ethische reflectie’ wordt steeds subtieler ingebouwd. We mogen er van uitgaan dat de mogelijkheid tot communicatie over ethische onderwerpen doorgroeit de komende tijd. Hierover gaat het onderzoek in deze workshop. We gebruiken daarbij een methode die, koninklijk goedgekeurd, handvatten geeft om onze morele wensen werkelijkheid te maken, namelijk de aanpak begeleidingsethiek. Deze methode faciliteert een ethisch fröbelen dat nodig is in deze situatie.

Vragen die aan de orde komen in de workshop:

 • Wie zijn de betrokkenen bij deze ontwikkeling?
 • Wat zijn mogelijk te voorziene effecten van deze ontwikkeling?
 • Welke waarden liggen hieronder?
 • Welke handelingsopties kunnen we bedenken om deze waarden meer te realiseren?
  • Hoe kunnen we de techniek aanpassen om de belangrijkste waarden meer te realiseren?
  • Hoe kunnen we onze instituties/organisaties aanpassen/ontwikkelen om de belangrijkste waarden meer te realiseren?
  • Hoe kunnen we de mens aanpassen/trainen om de belangrijkste waarden meer te realiseren?
 • Wat ga jij morgen doen?

 

Workshop 'Generatieve AI in het hoger onderwijs: leer, creëer en inspireer!'

Door: Rob van de Star, docent HBO-ICT

Generatieve A.I. – zoals ChatGPT – is een van de meest spannende en innovatieve ontwikkelingen in de wereld van kunstmatige intelligentie. Het stelt computers in staat om zelfstandig nieuwe content te creëren, zoals teksten, afbeeldingen, muziek, video en meer. Maar hoe werkt het precies? Wat zijn de mogelijkheden en de uitdagingen voor het onderwijs? En hoe kun je als docent en onderwijskundige gebruik maken van deze krachtige technologie om je studenten te inspireren en te motiveren?

In deze workshop leer je alles wat je moet weten over generatieve AI in het hoger onderwijs. Je ontdekt hoe deze systemen werken, wat de impact op ons onderwijs is, welke risico’s er bestaan, hoe je goede prompts maakt en je maakt kennis met inspirerende werkvorm voorbeelden. Je krijgt ook de kans om zelf te experimenteren met generatieve AI en je eigen creaties te maken en te delen. Zorg daarom dat je een account hebt op Bing AI.

P.S.: Deze tekst is gemaakt met deze prompt en ChatGPT via Bing AI:
“Jij bent nu mijn tekstschrijver, schrijf een wervende tekst van 210 woorden voor docenten waarin zij uitgenodigd worden om zich te verdiepen in werkvormen van generatieve AI in het hoger onderwijs. We behandelen onder meer hoe deze systemen werken, wat de impact op het onderwijs is, welke risico’s er bestaan, hoe je goede prompts maakt en inspirerende voorbeelden van werkvormen. Schrijf een pakkende uitnodiging. Gebruik humor, creativiteit en metaforen. Schrijf in de tweede persoon, ofwel de ‘je’-vorm.”

Middagprogramma

In het middagprogramma krijg je uitleg over de nieuwe generieke leerlijn van 2LW, die in ontwikkeling is. Daarna gaan we in een werksessie aan de slag met de kwaliteit van vakinhoud en -didactiek binnen het Samen Opleiden. Een deel van het middagprogramma is gereserveerd voor PSO. De PSO-leden ontvangen hiervoor apart een agenda. Voor de overige collega’s is er tijd om in het eigen team te werken.

Werksessie: Samen Opleiden tot goede vakdocenten

Hoe borgen we de kwaliteit van de vakinhoud en -didactiek binnen het Samen Opleiden? Pas aan het einde van de afstudeerstage wordt het WPL-dossier beoordeeld door een vakdocent. Is dat niet ‘mosterd na de maaltijd’? En hoe zit het met de vakinhoudelijke en -didactische begeleiding binnen het werkplekleren?

Tijdens deze werksessie buigen we ons over een aantal mogelijkheden om de transfer tussen vakinhoud en -didactiek én het werkplekleren te versterken. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? De opbrengst moet concrete richtlijnen geven om binnen Opleidingsscholen de kwaliteit van de vakinhoud en -didactiek beter te borgen.

Delen

Voorgestelde berichten