Doorgaan naar de inhoud
29 augustus 2022

Zo steekt de regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen in elkaar

De Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen is gewijzigd. Via deze regeling van de Rijksoverheid kunnen (aspirant) opleidingsscholen een tegemoetkoming aanvragen voor de begeleidingskosten van studenten die hun opleiding grotendeels op de werkplek volgen. 

Als aanleiding voor de aanpassing schrijft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: ‘De regeling Samen Opleiden en Professionaliseren is na meer dan een decennium van geleidelijke uitbreiding en doorontwikkeling, een constante factor geworden in het opleiden van leraren. Het is tijd om de veelheid aan opgedane deskundigheid en ervaring in het veld nog beter te gaan benutten en opleidingsscholen het vertrouwen te geven dat ze de afgelopen jaren hebben verdiend.’

Belangrijkste wijzigingen op een rij

  • Opleidingsscholen moeten de studentaantallen eerder doorgeven.
  • Het subsidieplafond voor (aspirant) opleidingsscholen in het derde of vierde schooljaar is verhoogd. Dit betreft een wijziging met terugwerkende kracht voor het schooljaar 2021-2022.
  • De kwaliteitszorgsystematiek is aangepast door het inrichten van een beoordelingsgerichte- en ontwikkelingsgerichte peer review.

De overige wijzigingen betreffen de jaarlijkse aanpassing van het beschikbare subsidiebedrag (2022-2023) en aanpassing van het aantal aanvragen (13 plekken) die voor subsidie in aanmerking komen.

Verder lezen

  • Bekijk de volledige regeling in de Wettenbank op de website Overheid.nl
  • Lees de toelichting op de regeling in de Staatscourant

 

Delen

Voorgestelde berichten