Doorgaan naar de inhoud
21 juni 2023

Felicitaties voor drie erkende Opleidingsscholen!

De vlag hangt uit bij Opleidingsscholen Noordermarke, Deltion-Windesheim en MBO Amersfoort. Na een succesvolle beoordelingsgerichte peer review in april kent de minister van OCW deze drie partnerschappen de status van erkende Opleidingsschool toe. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Uit de adviesrapporten blijkt duidelijk de waardering voor de kwaliteit van de drie Opleidingsscholen:

MBO Amersfoort: goed oriëntatieprogramma en nauwe partnersamenwerking

‘De meest in het oog springende kenmerken van het partnerschap vond de commissie het goed functionerende oriëntatieprogramma op het mbo, het intensieve contact tussen de partners en de nauwe onderlinge samenwerking. Het waren onderwerpen die consistent terugkwamen tijdens de gesprekken op de bezoekdag. Ook de vertaling van de visie naar de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld op het gebied van de persoonlijke begeleiding van de student en het bieden van een veilige leeromgeving, kwamen tijdens de bezoekdag duidelijk over het voetlicht.’

Noordermarke: heldere visie en helder beroepsbeeld

‘De commissie ziet een partnerschap met een heldere visie en een helder beroepsbeeld. Deze worden over de volle breedte van het partnerschap gedragen en dienen als uitgangspunt voor alles wat in het partnerschap gezamenlijk wordt uitgevoerd en ontwikkeld.’

Deltion-Windesheim: sterk ontwikkelde kwaliteitscultuur

‘Het panel constateert dat er sprake is van een geëxpliciteerde visie en beroepsbeeld. Deze zijn terug te vinden in de gerealiseerde leeromgeving en bij alle actoren was deze terug te horen tijdens de verschillende gesprekken. Dit is doorgetrokken naar de sterk ontwikkelde kwaliteitscultuur. Er wordt in alle werkgroepen samengewerkt.’

Van aspirant naar erkende Opleidingsschool

De drie partnerschappen verwierven in 2019 de aspirant-status en hebben zich in vier jaar tijd volop ontwikkeld. In april 2023 voerden zij de beoordelingsgerichte peer review uit om de basiskwaliteit Samen Opleiden aan te tonen. Als erkende Opleidingsschool kunnen zij nu structurele bekostiging aanvragen voor het Samen Opleiden van nieuwe leraren. Vanaf nu voeren zij elke zes jaar een ontwikkelingsgerichte peer review uit aan de hand van het kwaliteitskader.

Opleiden én vieren doen we samen

Wil je de partnerschappen ook feliciteren met hun nieuwe status? Doe dat dan via LinkedIn:

Delen

Voorgestelde berichten