Doorgaan naar de inhoud
10 oktober 2023

Ontwikkeldag Samen Opleiden: Zoek de verschillen, 2 november 2023

Voor alle collega’s van de Tweedegraads Lerarenopleidingen Windesheim (2LW) en de Opleidingsscholen is er een interessante ontwikkeldag in de maak! Het thema van de studiedag op donderdag 2 november: ‘Zoek de verschillen’.

’s Ochtends zijn er inspirerende workshops, ’s middags gaan we aan de slag met de gezamenlijke leeruitkomsten en zijn er kalibratiesessies rond Werkplekleren en het beroepsproduct Onderzoekend vermogen. We sluiten de dag af met een multimediale keynote over de macht en kracht van taal, door Mounir Samuel rondom zijn boek ‘Je mag ook niets meer zeggen’.

Te gast bij Landstede in Zwolle

De ontwikkeldag van donderdag 2 november vindt plaats bij onze onderwijspartner Landstede MBO. Landstede creëerde aan het Dokterspad 2 in Zwolle een boeiende, dynamische onderwijsomgeving. We kijken ernaar uit om elkaar in het theater te ontmoeten. En in de pauze loop je zo de prachtige natuur in!

Parkeren
Bij de locatie aan het Dokterspad 2 is beperkte parkeergelegenheid. Kom je met de auto en is er geen plek? Parkeer je auto dan op het Stadionplein, op loopafstand van de locatie. Bekijk een plattegrond

Programma

09.00 uur: Inloop met koffie en thee aan het Dokterspad 2 in Zwolle
09.30 uur: Opening en mededelingen
09.45 uur: Workshops (zie hieronder)
11.45 uur: Lunch
12.30 uur: Ontwikkelen en kalibreren (2 rondes, zie hieronder)
15.30 uur: ‘Je mag ook niets meer zeggen’ door Mounir Samuel
16.30 uur: Afronding en borrel

Meld je aan

Voor iedere workshop en sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, en – vol is vol. Dus meld je snel aan. De beschrijvingen van alle workshops en sessies vind je hieronder.

Naar het aanmeldformulier

 


Alle workshops en sessies op een rij

 

Workshops (09.45-11.45)

’s Ochtends volg je één van onderstaande workshops. Er is per workshop een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Op het aanmeldformulier geef je je 1e en 2e voorkeur aan. We houden bij de indeling zoveel mogelijk rekening met je keuze.

Wij-zij denken in de klas (omgaan met polarisatie)

Door: Critical Mass

Heb je het gevoel dat sommige leerlingen wel erg snel een standpunt innemen? Zorgen stellige opmerkingen voor onrust in de klas? Dan sluit onze training ‘Omgaan met polarisatie en wij-zij-denken in de klas’ goed aan. Ervaar hoe je gevoelige maatschappelijke onderwerpen structureel bespreekbaar maakt in de klas. Weet wat je moet doen als er sprake is van wij-zij-denken of polarisatie en creëer een klassenklimaat waarin elke leerling zich veilig voelt. Je gaat direct aan de slag met het oefenen van gesprekstechnieken en werkvormen met behulp van interactieve dilemmagames en een trainingsacteur. Zo ontdek je de dynamiek die schuilgaat achter polarisatie en wij-zij denken en hoe je daar op een constructieve manier mee om kunt gaan.

Wat levert het op?

 • Gesprekstechnieken om een uitnodigend en begrensd gesprek te voeren over gevoelige maatschappelijke onderwerpen.
 • Bewustzijn van de verschillende rollen die je kunt aannemen (en de mogelijkheid om van rol te wisselen).
 • Meer vertrouwen om lastige thema’s niet uit de weg te gaan, maar juist bespreekbaar te maken.
 • Een toolbox met direct toepasbare werkvormen, ontworpen om iedereen aan het woord te laten en de klas veilig te houden voor iedereen.
Met andere ogen (VR-workshop over diversiteit en inclusie)

Door: Critical Mass

Voer jij gesprekken over buitensluiting, racisme of discriminatie? Wat is de ervaring van iemand die hier op een dagelijkse basis mee te maken heeft? En, wat is de rol van een omstander? Hier gaat onze workshop Met Andere Ogen over.

Met deze workshop ervaar je aan de hand van virtual reality verschillende perspectieven en ervaringen en ga je met je team in gesprek over diversiteit & inclusie. Door middel van virtual reality kijken deelnemers mee over de schouder van iemand die te maken krijgt met racisme, discriminatie of andere situaties van sociale uitsluiting. Zo worden zij geconfronteerd met de twijfels en dilemma’s van de hoofdpersoon alsook de omstanders in dergelijke situaties. Onder leiding van een gespreksleider gaan zij dieper in over hoe deze ervaringen zich verhouden tot hun eigen perspectieven, ervaringen en ideeën en wordt aandacht besteed aan hoe privileges en machtsrelaties hiermee samenhangen.

Wat is de rol van de omstander in dit geheel en hoeveel verantwoordelijkheid hebben zij in deze situaties? Het doel is mensen met elkaar in gesprek te brengen om samen na te denken over hedendaagse maatschappelijke debatten en wat er nodig is om een meer inclusieve samenleving en organisatie te creëren. Deelnemers worden in de actiestand gezet en dragen hierdoor zelf bij aan oplossingen en concrete handelingsopties die zij toe kunnen passen in het eigen team of de organisatie.

Met Andere Ogen creëert wederzijds begrip en motiveert deelnemers om zelf andere keuzes te maken die bijdragen aan een inclusief team, bedrijf of samenleving als geheel.

Wat levert het op?

 • Kritische gesprekken over inclusie op school
 • Inzicht in elkaars meningen en ervaringen
 • Inzicht in blinde vlekken, privileges en denkbeelden
 • Concrete handelingsopties
 • Bewustwording over jouw rol als omstandiger of ervaringsdeskundige
Caleidoscopisch kijken naar complexe vraagstukken

Door: Birgit Pfeifer

Bij complexe vraagstukken proberen we elkaar met argumentatie te overtuigen en we gaan uit van één geldende waarheid. Het is verleidelijk om de dingen zoals wij ze zien te presenteren als de dingen zoals ze zijn. Maar één van de kenmerken van een complex vraagstuk is, dat er niet één oplossing en niet één waarheid is. Hoe kunnen we onze denkgewoontes doorbreken? En hoe kunnen we verschillende perspectieven inzetten (caleidoscopisch kijken) om het vraagstuk op te lossen? Of anders gezegd: wat levert diversiteit ons op als we op zoek gaan naar antwoorden op complexe vraagstukken?

Het lukt pas goed om van vertrouwde beelden af te stappen wanneer we ergens door geraakt worden. Pas als iets ons echt raakt ontstaan nieuwe beelden. Het moment van geraakt worden of raken is wat filosoof Jos Kessels het poëtisch argument noemt. In de workshop maak je kennis met caleidoscopisch kijken en het poëtisch argument. We gaan ermee aan de slag aan de hand van art-based learning.

Inclusivity Pathway Training (IPT)

Bewandel je eigen pad naar meer vertrouwen en kunde in het creëren van inclusie
Door: Gabriela Acosta Camacho en Camiël Kesser

The Inclusivity Pathway Training (IPT) is een trainingsprogramma dat specifiek ontwikkeld is om vaardigheden te bevorderen die bijdragen aan het faciliteren van een inclusieve leer en werkomgeving. Dat kan in de klas, op de werkvloer, in een groep of 1 op 1 zijn. De IPT streeft naar het bouwen van zelfvertrouwen zodat mensen vanuit hun kracht hun omgeving kunnen veranderen. Verder is de IPT ontworpen met het idee dat echte inclusie vereist dat onderliggende structurele en historische patronen moeten worden losgeschud.

De IPT gebruikt vaardigheidsthema’s, in de training gaan deelnemers hiermee aan de slag door middel van een reeks oefeningen. Deze oefeningen komen uit verschillende bronnen waaronder theater, psychodrama, spel, en psychologie.

Meer weten? Kijk op www.inclusivitypathwaytraining.com.

Ontwikkelen & kalibreren (ronde 1, 12.30-13.45)

Na de lunch gaan we ontwikkelen en kalibreren. Je maakt een keuze uit deze sessies:

Kalibreren: Beroepsproduct Onderzoekend Vermogen

Ben je begeleider bij het Eindproduct Onderzoekend Vermogen in jaar 4, op de campus of op locatie? Kom dan naar deze gezamenlijke kalibratiesessie van ONDV DOEL / TOOL. We richten ons op deze vragen: Waar moet een beroepsproduct aan voldoen? Hoe kan het eruitzien?

Kalibreren: Reflecteren tijdens het Werkplekleren

Tijdens deze kalibratiesessie, georganiseerd door de Ontwerpgroep Werkplekleren, denken we samen na over de vraag: hoe beoordeel ik het reflecterend vermogen van de student?

Allereerst denken we in groepjes na over succescriteria. Vervolgens leggen we deze criteria naast twee beschouwingen uit WPL-portfolio’s en gaan we met elkaar in gesprek over het reflecterend vermogen van de betreffende (geanonimiseerde) studenten. Tot slot denken we na over geschikte manieren waarop studenten structureel kunnen (blijven) reflecteren en hoe wij dit als opleiders kunnen ondersteunen.

De resultaten van deze kalibratiesessie zullen door de Ontwerpgroep Werkplekleren verzameld, gebundeld en breder gedeeld worden.

Ontwikkelen: Werken met generieke leeruitkomsten, wat is daarvoor nodig?

Inleiding

We informeren jullie in niet meer dan 15 minuten over de totstandkoming van de huidige set leeruitkomsten bij de generieke taakgebieden m.b.t. de pedagogische en didactische bekwaamheid. We vertellen over het proces en de keuzes die we maakten bij het formuleren van de leeruitkomsten op drie niveaus: basis, gevorderd en startbekwaam. Daarnaast informeren we jullie over hoe het proces vanaf nu voortgezet wordt.

Aan de slag

Na die eerste 15 minuten gaan we aan de slag. We hebben jullie input namelijk hard nodig. We gaan het tijdens deze sessie niet zozeer hebben over de inhoud en formuleringen van de leeruitkomsten, maar over de voorwaarden om straks met deze leeruitkomsten te gaan werken. We staan als werkgroep leeruitkomsten voor een aantal vraagstukken, zoals:

 • Welke begeleiding is er nodig als we gaan werken met leeruitkomsten?
 • Hoe bepalen we welke activiteiten er nodig zijn/geschikt zijn om bepaalde leeruitkomsten aan te tonen?
 • Hoe kunnen leeruitkomsten op een valide wijze getoetst worden?

Middels een carrousel-model vragen we van jullie input te geven op de bovenstaande vraagstukken.

Opbrengst

Aan de hand van jullie input willen we alvast een paar voorwaarden formuleren die nodig zijn bij het werken met leeruitkomsten. Die voorwaarden geven houvast bij het vaststellen van een raamwerk voor het werken met leeruitkomsten.

Ontwikkelen: Leeruitkomsten taakgebied F (persoonlijk en professioneel)

Inleiding

We informeren jullie in niet meer dan 15 minuten over de totstandkoming van de huidige set leeruitkomsten bij de generieke taakgebieden. We vertellen over het proces en de keuzes die we maakten bij het formuleren van de leeruitkomsten op drie niveaus: basis, gevorderd en startbekwaam. Daarnaast informeren we jullie over hoe het proces vanaf nu voortgezet wordt.

Aan de slag

Na die eerste 15 minuten gaan we aan de slag. We hebben jullie input namelijk hard nodig voor taakgebied F (persoonlijke en professionele ontwikkeling). Voor dit taakgebied zijn er landelijk al wel leeruitkomsten geformuleerd op het niveau ‘startbekwaam’, maar zijn deze leeruitkomsten nog niet aangepast aan de context van Windesheim. We hebben voor dit taakgebied ook nog geen leeruitkomsten op gevorderd- en basisniveau.

We vragen jullie om input te geven op de bovenstaande vraagstukken.

Opbrengst

Aan de hand van jullie input willen we de leeruitkomsten op het niveau ‘startbekwaam’ herijken en een start maken met het formuleren van leeruitkomsten op gevorderd- en basisniveau.

Ontwikkelen & kalibreren (ronde 2, 14.00-15.15)

In de laatste ronde werksessies focussen we op vakspecifieke leeruitkomsten en is er ruimte voor eigen invulling:

Ontwikkelen: vakspecifieke leeruitkomsten

Inleiding

Tijdens deze werksessie gaan we samen met jullie aan de slag met de leeruitkomsten voor het vakspecifieke deel.

Aan de slag

Na een beknopte introductie gaan jullie aan de slag met vakspecifieke leeruitkomsten. Vakspecifieke leeruitkomsten betreffen leeruitkomsten waarbij het vakdidactische aspect centraal staat en die gericht zijn op de vakinhoudelijke kennisbasis. Tijdens deze sessie willen we jullie een aantal handvatten aanreiken voor het formuleren van leeruitkomsten en aan de hand van voorbeelden kijken hoe vakspecifieke leeruitkomsten geformuleerd kunnen worden.

Opbrengst

Jullie gaan in de eigen opleiding hiermee aan de slag.

Eigen invulling: leerteams Opleidingsscholen

Net als iedere Ontwikkeldag is er ook vandaag tijd en ruimte voor intercollegiaal overleg. Praat bij, wissel uit, stem af of maak die afspraak die al zo lang op je todo-lijstje staat.

Keynote: Je mag ook niets meer zeggen

Als afsluiting van de dag neemt Mounir Samuel ons mee in de macht en kracht van taal. Mounir schudt mensen wakker en maakt gehakt van de hokjesgeest. Zijn primaire focus is sociale revolutie en maatschappelijke verandering; of het nu om duurzame systeemverandering gaat of een nieuwe taal voor een nieuwe tijd.

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe taal. Maar wie weet eigenlijk nog wat je wel en niet tegen wie kunt zeggen? In zijn boek Je mag ook niets meer zeggen maakt Mounir Samuel met humor duidelijk op welke manieren een taal kan in- en uitsluiten en wat we daaraan kunnen doen. Hij zet je aan het denken en schuwt geen taboe of ongemak. Zijn boek is voor iedereen die streeft naar een inclusieve, veilige en toegankelijke omgeving, op het werk, in de klas, het theater, de dokterspraktijk of thuis.

Drie foto's van Mounir Samuel

Delen

Voorgestelde berichten